Om Personalfinancefoundation.org

Mitt navn er Per og jeg driver flere nettsider som den du nå er havnet på. Sidene mine har forskjellige tema, men det meste er innenfor økonomi. Jeg er utdannet innen økonomi og ledelse. Nesten all yrkeserfaring er økonomirelatert, og arbeidsgiverne mine har utelukkende vært banker og forsikringsselskap. Dette gir meg både faglig og erfaringsmessig kompetanse innenfor det jeg skriver om.

Alle nettsider jeg eier har som formål å hjelpe leserne til å foreta bedre økonomiske vurderinger.

Denne siden vil fokusere mest på forsikring for privatpersoner. Min erfaring er at svært mange velger feil når det kommer til forsikring. Dessverre er det mange som mangler forsikringer de enten trenger, eller er lovpålagt å ha. Andre har faktisk forsikringer de ikke trenger, med dertil unødvendige kostnader. En siste kategori er de som har noenlunde de riktige forsikringene, men som ofte betaler for mye.

Dette er spørsmål som vil bli belyst her, sammen med nærliggende tema. Det vil sannsynligvis bli spedt på med artikler som omhandler økonomi, der forsikring er en del av problemstillingen. For eksempel kan dette være betraktninger omkring huskjøp, opptak av lån, og de forsikringsspørsmålene som da melder seg på. Det samme gjelder kjøp av bil, eller forsikringer som er spesifikke for lån (låneforsikring).