Alt du trenger å vite om refinansieringAlt du trenger å vite om refinansiering

Dersom du har havnet i en situasjon der din økonomiske situasjon har begynt å bli uoversiktlig, bør du vurdere refinansiering for å gjenvinne kontrollen. Det kan være mange årsaker til at du opplever å miste oversikten. Dette kan dreie seg om en plutselig nedgang i inntekt grunnet permittering eller langvarig sykdom.

I andre tilfeller kan det dreie seg om økte utgifter grunnet et samlivsbrudd. I denne artikkelen er det samlet gode råd til deg som ønsker å få tilbake kontrollen over egen økonomi gjennom refinansiering. Du vil finne informasjon om hva refinansiering er og hva som er viktig å tenke på.

Hva er refinansiering?

Refinansiering er i all sin enkelhet en prosess der du erstatter allerede etablert gjeld med et nytt lån. Det nye lånet brukes til å nedbetale et eller flere lån du har fra før med hovedformål om å få en bedre rente og forlenget løpetid. En refinansiering ønsker å friskmelde gammel gjeld med betingelser som gjør det mer oversiktlig og lettere å betjene for deg.

Om du har mye ulik gjeld, som for eksempel forbrukslån eller smålån, følger det en del gebyrer med disse lånene. Det er med andre ord ikke bare rentene som er fordyrende ved slike lån. Alle disse lånene betaler du enkeltvis renter for, samt gebyrer og annet. Dette kan fort vokse seg til store summer hver eneste måned. Med en refinansiering av denne gjelden kan du samle alle disse i ett større lån.

Målet er at du får en ny rente på det nye lånet og en ny løpetid. Da har du kun en rente å forholde deg til og en månedlig kostnad. Med dette har du mulighet til å betale ned mer på lånet, og ikke bare renter. I tillegg har du muligheten for å kunne innfri lånet raskere en du hadde hatt i utgangspunktet.

Hvilke lån lønner det seg å refinansiere?

Alle lån som har høy rente og kort nedbetalingstid vil lønne seg å samle og refinansiere. Dette fordi du da vil samle kostnadene i ett større lån og du vil få bedre betingelser enn utgangspunktet. De lånene som har lav effektiv rente vil ikke lønne seg å refinansiere, ettersom det er vanskelig å finne tilbud som vil kunne matche det du allerede har. Slike tilfeller kan heller være lure å vurdere å øke det lånet du allerede har, som for eksempel boliglånet.

I listen under er det samlet informasjon til deg om hvilke lån det kan være gunstig å refinansiere og hvorfor.

Tips: Se også refinansiering av gjeld.

Refinansiere kredittkort

Et kredittkort er en form for usikret gjeld som betyr at du ikke har pantsatt noen eiendeler for å få innvilget lån. Dette, i likhet med andre usikrede lån har en høy rente. Et kredittkort kan ha en effektiv rente opptil 30%.

Når du tar opp et kredittkort velger du selv en kredittramme, opptil 150 000 kroner. En fordel med et kredittkort er at du ikke er ansvarlig for å betale tilbake hele kredittrammen. Du står kun ansvarlig for den delen av rammen du faktisk har brukt. Enkelte kredittkort har også en rentefri betalingsutsettelse på 30 – 60 dager. Om du betaler tilbake det du har brukt i løpet av denne perioden, vil du ikke betale renter for det du har lånt.

Du kan som regel velge hvor mye du ønsker å betale tilbake av det du har brukt av kredittrammen på et kredittkort. Det fordrer at du likevel betaler et minimumsbeløp per måned. Dette kan, i verste fall ende med at gjelden din øker raskere enn du rekker å betale den ned om du velger denne løsningen. Og med en høy rente vil gjelden øke raskere enn ved andre lån.

Dersom du har mulighet til å refinansiere med sikkerhet i bolig, vil du få en lavere rente på gjelden din og lengre løpetid. Boliglånets rente vil kunne øke noe, men vil aldri havne på likt nivå som et kredittlån.

Refinansiere forbrukslån

I likhet med et kredittkort, er også et forbrukslån en form for usikret gjeld. Forbrukslån har derimot som regel en lavere effektiv rente enn kredittkort, opptil 25% rente. Med et forbrukslån kan du i tillegg søke om å låne opptil 600 000 kroner. Det kan med andre ord være et langt større lån enn et kredittkort.

Som regel følger det også en begrenset nedbetalingsperiode på opptil fem år for et forbrukslån. Dette kan bety at du vil ha en forhøyet utgift hver eneste måned i en god stund fremover i tid. På sikt, særlig om noe uforutsett oppstår, kan dette gjøre økonomien din uoversiktlig og du kan føle at du har mindre kontroll.

Dersom du har flere forbrukslån som du betaler ned avdrag og renter på, kan refinansiering med sikkerhet være en løsning. På denne måten kan du få senket de månedlige utgiftene og omkostningene som følge av forbrukslånene du har.

Samler du alle lånene vil du få ett lån å forholde deg til og kun ett avdrag per måned som du må innfri. Dine totale kostnader vil bli senket betraktelig gjennom en refinansiering.

I tillegg, når du samler flere lån til ett lån, vil du samlet få muligheten til å innfri lånet raskere. Dette fordi du vil ha mer rom i økonomien til å betale ned mer av lånet per avdrag. Tidligere har du måttet bruke store deler av økonomien din på å innfri blant annet rentekostnader. Muligheten er derfor tilstede for at du kan innfri gjelden din raskere og bli gjeldsfri på kortere tid enn utgangspunktet før refinansiering.

Les også: Hjelp, jeg klarer ikke å betale ned forbrukslånet

Hvem passer refinansiering for?

Refinansiering passer for deg som ønsker å få god kontroll på egen økonomi igjen. Om du er interessert i å få mer rom i din økonomiske hverdag, er refinansiering en god løsning for deg.

Det finnes to måter du kan refinansiere på: med sikkerhet i for eksempel bolig eller uten sikkerhet. Dersom du ikke har sikkerhet å stille for refinansieringslånet, er prosessen noe mer omstendelig. Det krever mer av deg og dokumentasjon fra deg, men er ikke umulig.

Refinansiering med sikkerhet i bolig

Å søke om refinansiering med sikkerhet i bolig er en prosess som kan ta svært kort tid og du vil kunne få svar på søknaden raskt. Det hele avhenger av hvor raskt du kan dokumentere og sende inn korrekte opplysninger til banken.

Banken vil først og fremst kreve personopplysninger om deg. Deretter må du kunne dokumentere inntekten din. Dokumentasjon av inntekt kan for eksempel være:

 • Lønnsslipper
 • Pensjonsutbetalinger eller trygdeutbetalinger
 • Leieinntekter
 • Barnebidrag

Videre må du dokumentere hva slags type gjeld du har. Her vil all gjeld være av relevans for banken og dette kan dreie seg om: studielån, billån, forbrukslån, privatlån og kredittkort.

Banken vil videre undersøke om verdien på boligen din er tilstrekkelig for å dekke gjelden du ønsker å refinansiere. Dersom dette ikke er tilfelle, bør du undersøke om det er lenge siden du har hatt en verdivurdering på boligen. Om det er lenge siden, bør du vurdere å få en ny verdivurdering.

Refinansiering uten sikkerhet

Om du ikke kan stille sikkerhet for refinansieringslånet du søker, betyr ikke dette at alt håp er ute. Banken ønsker å finne gode løsninger for deg slik at du skal kunne gjenvinne kontrollen over økonomien din. I en slik prosess er det viktig at du viser banken at du ønsker å ta kontroll over situasjonen igjen. Banken vil også kunne kreve at du viser til en plan på hvordan du har tenkt til å unngå å havne i en lignende situasjon igjen. Det er en fordel å være så oppriktig som mulig ovenfor banken i denne prosessen.

En annen mulighet for å refinansiere uten sikkerhet er å bruke en kausjonist. Dersom du har et familiemedlem, en ektefelle eller en god venn som kan stille sin bolig som sikkerhet, er dette en god løsning. Da tar banken pant i denne boligen. Du er likevel ansvarlig for renter og avdrag på det nye lånet.

Samle eksisterende lån med refinansieringSamle eksisterende lån med refinansiering

Har du mange smålån, kredittkort og forbrukslån? Slike lån kan være en god, kortsiktig løsning for å komme seg opp en økonomisk motbakke. På den annen side kan situasjonen på lang sikt bli uoversiktlig og vanskelig å håndtere. I slike tilfeller kan det ofte være svært gunstig å samle eksisterende gjeld med refinansiering.

Refinansiering

Refinansiering betyr enkelt forklart at du tar opp et nytt lån som erstatning for all annen gjeld. Det handler ofte om å samle flere smålån, forbrukslån og kredittkortgjeld i ett lån. Det nye lånet har som regel bedre betingelser i form av lavere rente og færre gebyrer. Men refinansiering kan også være å øke belåningen på eksisterende boliglån, eller å flytte boliglånet fra en bank til en annen.

Hvilke behov har du?

For å finne ut om det lønner seg å refinansiere bør du først tenke over hva slags gjeld du har per i dag, og hvilke behov du vil få i fremtiden. Kanskje har forbrukslån fungert som en økonomisk buffer som har gitt økonomisk fleksibilitet i hverdagen. Men ønsker du å ta opp lån for å kjøpe bolig kan tidligere usikret gjeld være en hindring for at banken gir deg boliglånet du ønsker. Samlet gjeld skal nemlig ikke overstige fem ganger brutto årsinntekt, og dette inkluderer både studielån, billån og alle smålån og forbrukslån.

Retningslinjer for forbrukslån

Norske husholdninger har høy gjeldsgrad i forhold til andre europeiske land. I lys av dette har Finanstilsynet fastsatt en del retningslinjer som skal sikre at bankene har en forsvarlig utlånspraksis når det gjelder forbrukslån. De viktigste er:

 • Låntaker skal kunne tåle en renteøkning på fem prosentpoeng på all samlet gjeld
 • Total gjeld skal ikke utgjøre mer enn fem ganger brutto årsinntekt
 • Nedbetalingstiden bør ikke overstige fem år

Unntak ved refinansiering

Hele poenget med å refinansiere er å samle all gjelden i ett lån, og som et resultat av dette oppnå bedre oversikt og betingelser. Ved refinansiering til bedre vilkår, kan det derfor, under gitte omstendigheter, gjøres unntak fra kravene til gjeldsgrad og betjeningsevne. Selvfølgelig gjelder dette kun når du forhandler deg frem til en bedre låneavtale enn du hadde i utgangspunktet.

Hva koster forbrukslånet?

Å refinansiere med forbrukslån er et gunstig alternativ hvis du får en lavere rente enn du har på eksisterende lån. Ved å samle eksisterende gjeld med refinansiering kan du også bli kvitt dyre faktura- og termingebyr på lånene. Et usikret lån vil likevel ha en høyere effektiv rente enn et billån eller et boliglån.

Individuelle forskjeller

Det kan imidlertid være store forskjeller mellom bankene, så det lønner seg alltid å sammenligne tilbud fra flere forskjellige lånetilbydere. Det er heldigvis enkelt i dagens digitale tidsalder. Ved å sammenligne faktorer som effektiv rente, løpetid og etableringsgebyr kan du se hva totale kostnader blir før du bestemmer deg. Dette kan du for eksempel gjøre ved å bruke en lånekalkulator for forbrukslån. Det finnes også tjenester på nettet som sender din lånesøknad til flere banker. På denne måten er det ukomplisert å velge det beste lånetilbudet.

Tips: Se også refinansering med betalingsanmerkning i denne artikkelen.

Fordeler med refinansiering

Det kan være mange fordeler med å samle eksisterende gjeld med refinansiering:

 • Bedre oversikt over økonomien
 • Lavere rente og færre gebyrer
 • Kortere nedbetalingstid

En refinansiering kan gjøre at du raskt blir kvitt smålån og kredittkortgjeld med skyhøy rente, og som et resultat av dette vil motivasjonen for å kvitte seg med lånet øke. Når du har oversikt over økonomien og tar bevisste valg for å spare penger, vil du kanskje også erfare at du ønsker å kvitte deg med gjelden raskere. En lavere månedlig kostnad betyr at pengene som blir til overs kan brukes til å betale ned på refinansieringslånet. Dette kan være det første skrittet på veien mot en enklere økonomisk hverdag.

Hva du må gjøre når du ikke kan betale ned et forbrukslånHva du må gjøre når du ikke kan betale ned et forbrukslån

Hvis du opplever å få problemer med å betale avdrag på forbrukslånet, er det viktig at du tar grep så raskt som mulig. Jo lengre du venter med å gjøre noe, desto vanskeligere og dyrere blir det å finne en løsning.

Akkurat hva du bør gjøre når du får problemer med betalingen, avhenger av hvor permanent dine betalingsproblemer er, men at du gjør noe er uansett helt essensielt.

Selv om det kan kjennes ubehagelig å innrømme at man har dårlig råd, er det mye bedre å være frempå og forsøke å løse problemet så raskt som mulig, frem for å lukke øynene og håpe at problemet forsvinner av seg selv, noe det selvsagt aldri gjør.

Er betalingsproblemene av midlertidig karakter?

Hvis dine betalingsproblemer bare er her og nå, fordi du har blitt rammet av noen uforutsette utgifter, eller har brukt mer penger enn du hadde planlagt, er skaden kanskje ikke så stor. Det beste du kan gjøre er å ringe banken før forfall på avdraget, og forklare dem situasjonen.

Mange forbrukslån gir deg muligheten for å ta en eller to avdragsfrie måneder i løpet av året, så har du en slik mulighet, er det helt uproblematisk å hoppe over avdraget du har problemer med å betale, og komme tilbake sterkere i neste måned. Eneste krav for å kunne få slike avdragsfrie måneder er som regel at du ikke er bakut med betalingen av avdrag og at du har hatt lånet i minimum 6 måneder.

Har du ikke avdragsfrihet «innebygd» i lånet ditt, vil banken som regel være villig til å innvilge deg en slik avdragsfri måned, eller utsette forfallet på avdraget, hvis du er tidlig ute og tar kontakt med dem før avdraget har forfalt. Det er selvsagt viktig at du ikke misbruker en slik mulighet. Å hoppe over et avdrag en sjelden gang iblant er normalt helt greit for de aller fleste banker å gå med på.

Blir det derimot en gjenganger at du titt og ofte ringer til banken for å be om å få droppe denne månedens avdrag, vil banken nok før eller siden sette foten ned og nekte deg dette.

Er betalingsproblemene vedvarende?

Hvis dine problemer med å få betalt regningene til tiden ikke er av forbigående karakter, men noe som har pågått en god stund, bør du snarest ta grep for å få ryddet opp i økonomien din og justert utgiftene dine så de ikke overstiger inntektene.

Det første du bør gjøre er uansett å kontakte banken og forklare dem situasjonen og se hva de kan foreslå av mulige løsninger. Før du ringer til banken kan det være lurt å lage en kjapp oversikt over all din gjeld og et enkelt budsjett som viser dine månedlige inntekter og utgifter, da blir det mye enklere for banken å skjønne nøyaktig hvor alvorlig din økonomiske situasjon er, og foreslå løsninger basert på dette.

Den vanligste løsningen vil være å øke løpetiden på lånet, altså antall måneder og år før lånet er betalt tilbake, da dette vil redusere størrelsen på det månedlige avdraget du skal betale. Det gjør selvsagt at den totale summen lånet koster deg, vil øke, men det er uansett en bedre løsning enn å misligholde lånet og se det bli sendt til inkasso.

Tips: Se også refinansiering med betalingsanmerkning.

Reduser forbruket og søk hjelp

Hvis du har tatt deg vann over hodet og har pådratt deg mer gjeld enn du klarer å betjene, er det egentlig ikke så mange andre løsninger enn å øke inntekten eller redusere forbruket. Sistnevnte er ofte det enkleste, selv om det ikke alltid er så lett det heller. Hvis du trenger hjelp med å få overblikk over din privatøkonomi og sette opp et bra budsjett som kan hjelpe deg å redusere pengebruken, tilbyr NAV en gratis rådgivningstelefon på 800GJELD (telefon 800 45 353).

Tjenesten er helt gratis og du kan få grunnleggende økonomiske råd og veiledning. Hvis det trengs, kan rådgiverne hos NAV også henvise deg til en kommunal gjeldsrådgiver eller annen kompetent person som kan hjelpe deg videre.

Refinansiering med betalingsanmerkning er vanskeligRefinansiering med betalingsanmerkning er vanskelig

Dersom du har pådratt deg en betalingsanmerkning fordi du ikke har betalt regningene dine, så vil dette være en hindring for å få både lån og kredittkort i fremtiden. En betalingsanmerkning får man når man har unnlatt å betale en faktura/regning, og heller ikke innfridd kravet når det har gått til inkasso. Og ettersom de fleste (les: alle) banker gjør en kredittsjekk av den som søker om et lån, så er det som regel ingen vei utenom. Men kan man da søke om refinansiering av gjeld med betalingsanmerkning?

Kan jeg refinansiere?

Kort fortalt så er det ikke mulig å søke om refinansiering av gjeld med betalingsanmerkning. En slik anmerkning er et tegn på at du er en dårlig betaler, og du vil hos de fleste banker få avslag på søknaden både om lån, kredittkort eller refinansiering. Dog finnes det alltid unntak, som du kan lese mer om i neste avsnitt, men primært så er det altså ikke mulig.

Refinansiering av gjeld er egentlig det samme som å søke om et vanlig forbrukslån, og hvis du leser på nettsidene til de fleste norske banker så vil du kjapt se at det er et absolutt krav at man ikke kan ha betalingsanmerkninger eller aktive inkassosaker for å søke.

Det er en god grunn til å søke om refinansiering av gjeld før gjelden har blitt såpass stor at det fører til betalingsanmerkning. For mens refinansiering er en veldig god løsning på gjeldsproblemer, så er det ikke alle som klarer å se etter løsningen før det er for sent. Og det er naturligvis problematisk, men samtidig mener vi at det skal ganske mye til før man får en betalingsanmerkning. Og da har man kanskje ikke noen andre enn seg selv å takke?

Ingen regel uten unntak …

Men det er ingen grunn til å gi opp – enda. For det er alltid et unntak som bekrefter regelen, som i dette tilfellet er at det ikke er mulig å søke om refinansiering av gjeld med betalingsanmerkning. For noen enkelte banker har faktisk ikke dette kravet, og vil vurdere søknaden din selv om du har anmerkning.

Et godt eksempel på dette er Bank Norwegian, som ikke nevner noe om betalingsanmerkninger når man søker om et forbrukslån. Dette er både gunstig og ugunstig på en og samme gang, ettersom det gjerne fører til at man må stille med sikkerhet.

Å stille med sikkerhet for et forbrukslån er svært uvanlig, men når man skal søke om refinansiering av gjeld med betalingsanmerkning så blir det rett og slett nødvendig. Andre banker, som Gjensidige med sitt lånetilbud OPP Finans, har en lignende ordning. Du kan alltids også prøver deg hos banker som Santander, Ikano Bank eller yA Bank også, men her er det altså ingen garanti for at du får den hjelpen du trenger.

Slik blir du kvitt en betalingsanmerkning

Den gode nyheten er at ingenting varer for evig, ei heller en betalingsanmerkning. Disse foreldes automatisk etter fem år, og da blir det ikke lagret noen spor etter deg. Men det kan være lenge å vente på refinansiering av gjeld, og da finnes det en snarlig løsning. Den er såpass enkel at du betaler ned det kravet du har utestående. Vel, dette er kanskje ikke så enkelt for alle, men det er i alle fall en utvei som kan gi deg en sjanse til å søke om refinansiering av gjeld i fremtiden. Og for å ikke snakke om andre typer lån!

https://bank2.no/okonomiske-problemer2/betalingsanmerkninger-og-inkassokrav-privat

Nøkkelen til finansiell frihet består av flere delerNøkkelen til finansiell frihet består av flere deler

Sliter du med trang økonomi, og synes det er vanskelig å få hverdagen til å gå rundt? Da gjelder det å holde motivasjonen oppe, og ta grep for å komme seg ut av den «onde sirkelen». Det er en del tiltak man kan gjøre for å få kontroll over økonomien, og det er helt sikkert mange punkter der man kan spare inn og kutte unødvendige kostnader. Her er våre beste sparetips til deg med trang økonomi.

1. Betal faste utgifter hver måned

Man bør alltid prioritere de viktigste utgiftene først, som husleie, forsikringer, gjeld og så videre. Hvis man kvitter seg med alle disse regningene på samme dato én gang i måneden, så vet man hvor mye penger man har igjen til andre ting resten av måneden, samtidig som man er sikker på at man har betalt det som er viktigst. Det kan være lurt å legge inn en fast trekkdato for faste utgifter til dagen etter at lønningen kommer inn på konto. Du bør endre alle dine faste trekk til samme dato, slik at du får en enkel og god oversikt.

2. Handle kun én gang i uken

Det er definitivt mye penger å spare på mathandel, dersom man unngår å handle flere dager i uken. Hvis man setter seg opp en handleplan med måltider til hele uken, og utfører handelen på for eksempel mandag, så har man garantert spart inn massevis av kroner. Hvis man unngår flere butikkbesøk den samme uken, så vil du merke hvor mye du sparer. Og så vil du merke hvor dyrt det blir når du tar det ekstrabesøket og river med deg en pose potetgull eller to – husk at snop koster!

3. Ikke pådra deg dyr smågjeld

Det er en ekstremt dårlig løsning på trang økonomi at man tar opp et forbrukslån for å få hverdagen til å gå rundt, og dette er kanskje vårt beste sparetips til deg. Ikke ta opp slik gjeld, eller bruk kredittkort dersom du ikke kan betale tilbake! For du vil bare skape større problemer for deg selv, når du blir nødt til å tilbakebetale de lånte pengene med renter og gebyrer. Og det er slettes ikke sikkert at renten er lav heller, slik at du vil få enda trangere økonomi i tiden fremover.

4. Lag et budsjett over utgiftene dine

For å finne ut hvor mye du betaler i faste utgifter hver eneste måned, så lønner det seg å sette opp et budsjett. Der skriver du ned alle de faste utgiftene dine (husleie, forsikring, mobil, internett og så videre), samtidig som du budsjetterer for alle andre utgifter. Sett av for eksempel 4000 kroner til mat hver måned, noe penger til sparing og litt til diverse forbruk. Hvis du klarer å holde deg til budsjettet, så vet du også at lønningen kommer til å vare måneden ut – og kanskje har du enda noe igjen da.

5. Unngå impulskjøpene

Det viktigste dersom man vil spare penger når man har trang økonomi, er at man ikke handler på impuls. Det vil si at man må klare å gå forbi fristende ting i butikkhyllene, enten det er i matbutikken eller på et kjøpesenter. Med mindre det er noe man absolutt trenger, så kan man ikke la seg friste til å kjøpe. Det er viktig å være såpass ærlig med seg selv at man innrømmer at man har trang økonomi, og kanskje ikke kan unne seg akkurat dette på nåværende tidspunkt.

6. Spar i det små med faste trekk

Sparing er ekstremt viktig, og det å ha en liten buffer eller pengereserve når man har trang økonomi er gull verdt. Men det er slettes ikke sikkert at man klarer å spare så mye penger, når det er mye som skal betales. Derfor anbefaler vi at man legger inn et fast trekk sammen med regningene, som går rett inn på en sparekonto. Klarer du å spare 500 kroner hver måned, så er dette penger som garantert kommer med i fremtiden til uforutsette utgifter.

7. Kan du jobbe mer?

En «enkel» løsning på pengeproblemer er å øke inntekten. Kanskje jobber du i redusert stilling, og klarer å jobbe mer? Det er vanskelig for oss å si, men vi anbefaler uansett at man forsøker å øke inntekten. Økonomien vil da umiddelbart bli bedre, og 2-3000 kroner (3-4 vakter ekstra i måneden) vil gi en merkbar forandring for deg med trang økonomi.

8. Kjøp brukt – ikke nytt

Vårt siste sparetips til deg med trang økonomi er at man unngår å kjøpe nytt. Et kjapt søk på FINN.no viser at det ligger svært mange gode og hele produkter til ekstremt rimelige priser. Brukt behøver ikke å være dårlig, for man kan i Norge fint kjøpe produkter som er tilsvarende nye – bare ekstremt mye rimeligere. Det er mange tusener å spare på det å kjøpe brukt fremfor nytt.

Refinansier gjeld og få kontroll over din egen økonomiRefinansier gjeld og få kontroll over din egen økonomi

Gjeld er noe de fleste av oss har, og kommer til å ha i store deler eller nærmest hele vårt voksenliv. De fleste er også inneforstått med dét, men man er også enige om at man vil betale så lite som mulig i renter og gebyrer. Og det er akkurat her at temaet refinansiering kommer inn i bildet – for ved å refinansiere kan du både spare penger og bekymringer.

1. Det kan spare deg for mye penger

Den mest fremtredende grunnen til at man bør refinansiere gjeld jevnlig er at man kan spare penger på det, noe denne Dagbladet.no artikkelen får frem. De fleste er vel interesserte i å spare penger, så når løsningen ligger rett foran snuten på deg, hvorfor ikke ta den? Grunnen til at man sparer penger, er så enkel som at man får lavere rente. Hvis ikke er det ikke noe poeng i å refinansiere – vær sikker på at du får lavere rente i den nye banken før du takker ja til et tilbud.

Hvor mye du kommer til å spare, finnes det ikke noe fasitsvar på. Det er helt og holdent avhengig av hvor mye du betaler i dag, og hvilken rente du får i den nye banken. Du kan dog selv enkelt regne ut dette når du vet hvilken rente du har i dag og sammenligner dette med det nye tilbudet. Potensielt kan det være snakk om en innsparing på flere tusenlapper i måneden.

2. Du får bedre oversikt over gjelden din

En annen god grunn til å refinansiere, er at det vil gi deg langt bedre oversikt over gjelden din. Hvis man betaler ned på både boliglån, studielån, kredittkort og forbrukslån, så kan det være vanskelig å holde oversikten. Hver enkelt kreditor krever kanskje inn pengene på ulike datoer, og man mister rett og slett oversikten. Spesielt hvis man har flere kredittkortregninger og smålån så vil det være vanskelig å følge nedbetalingen på samtlige.

Ved å refinansiere får du kun ett lån å forholde deg til fremover. Du bruker dette lånet til å betale ned all den andre gjelden, noe som gjør at du vil få langt bedre oversikt. Ikke bare sparer du penger, men det er mer motiverende å betale ned store summer på ett enkelt lån fremfor mange små summer fordelt over mange lån.

At det kan være vanskelig å bære på en stor gjeldsbyrde er det liten tvil om. Linda Johansen stod frem i KK.no for noen år siden åpnet om om tiden hun måtte flytte hjem som 47 åring.

3. Du betaler færre gebyrer

Samtidig som du sparer penger og får bedre oversikt, så blir det færre gebyrer. Dette fordi at hver enkelt bank krever gebyrer på lånene sine. Som regel må man betale både et etableringsgebyr og et månedlig termingebyr. Det er sistnevnte som du nå vil slippe å betale mange ganger. Ofte er det på rundt 30 kroner, og selv om det ikke høres mye ut, så utgjøres det nesten 400 kroner årlig. Betaler man et slikt gebyr på flere lån samtidig, så sier det seg selv at det er penger å spare på å refinansiere lånene til et nytt og bedre lån.

4. Nedbetalingstiden blir kortere

Det kan være lite motiverende å betale ned på lån og se at nedbetalingstiden nærmest virker uendelig lang. Spesielt hvis man har flere lån, slik at man er nødt til å betale små beløper hver måned fordi alle kreditorene skal ha sin slant. Refinansierer man gjelden, så vil man trolig spare penger hver måned. Det man sparer kan man spytte rett inn i avdrag på det nye lånet, som totalt sett da også vil bli billigere.

I tillegg vil da nedbetalingstiden kunne kortes ned betraktelig. Sparer du for eksempel 1000 kroner per måned på å refinansiere, så utgjør dette 12 000 kroner i årlig ekstra nedbetaling. For de fleste vil dette bety at de kan bli gjeldfri flere måneder før planlagt tid, og eventuelt kanskje også flere år dersom man hadde mye gjeld.

5. Alle typer lån kan refinansieres

Men det er ikke bare forbrukslån og kredittkort som kan – eller bør – refinansieres. Alle typer lån (foruten om studielån, ettersom det er så billig) kan refinansieres fra tid til annen, og de fleste eksperter anbefaler at man gjør det jevnlig. Dette gjelder kanskje spesielt boliglån, der konkurransen i markedet er stor og varierende. Mye avhenger av hvilket nytt rentenivå du tilbys. Det er viktig at du sparer penger ved å refinansiere den gamle gjelden, etter at gebyrene er trukket fra. Det er i tillegg viktig at du velger riktig lånetype. Et forbrukslån vil for eksempel passe best hvis målet er å slette gjeld fra mobilabonnementer eller andre forhåndsbetalte tjenester/varer. Ta lånet som tilbys av OPPFinans som et eksempel hvor de tilbyr kreditt med rente fra 7,5%.

Her bør man nærmest annen hvert år undersøke muligheten for å få et rimeligere lån i en annen bank. Når det er snakk om såpass store summer så kan det være mye penger å spare på å bytte bank, selv om det ikke nødvendigvis er snakk om mange prosentpoengene.

Billån og motorsykkellån som løper over flere år kan også med fordel refinansieres. Det er ikke verre enn at man tar en telefon til en annen bank for å høre hvilken rente de kan tilby deg. Siden dette er et marked som stadig forandrer seg, så gjør også renten det. Men det skjer ikke automatisk, og du blir selv nødt til å «pushe» bankene litt for å få den renten du fortjener. Sjekk prisene på refinansiering ved å klikke deg inn på www.forbrukslån.no.

Eksempler på typer lån som kan refinansieres:

 • Forbrukslån
 • Kredittkort
 • Smålån
 • Billån
 • Boliglån
 • MC-lån
 • Fritidslån